Inhibin B, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Inhibin B
Indikationer / kompletterande analyser:
Gonaddysfunktion, testikulär atrofi och differentialdiagnostik mellan anorki och bilateral testisretention hos pojkar. , Förhöjda värden hos flickor med pubertas praecox. Markör för sertolicellsfunktion och spermatogenes (antal och funktionalitet) hos män vid infertilitetsutredning. Prediktion av oocytreserven hos kvinnor och kraftigt förhöjda värden ses vid hormonstimulering av ovarierna. Diagnostik och behandlingsuppföljning av granulosacellstumörer hos kvinnor.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappaersremiss: Klinisk kemi special
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: ng/L
 Kvinnor fertil ålder  < 340
 Kvinnor postmenopaus  < 10
 Män  25 – 325
 Flickor prepubertalt (medianålder 11 år)  < 85
 Pojkar prepubertalt (medianålder 11 år)  5,0 – 355
Svarsrutiner:
Analysfrekvens: 1-2 gånger per månad
Ackreditering:

​Nej