Gastroenterit (GE), virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Norovirus
Vid misstanke om akut infektion. 
Beställ: Norovirus-RNA -F eller -Kräkn
Analys: Norovirus GI- och norovirus GII-RNA utförs alltid tillsammans.

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Vid misstanke om akut infektion med annat gastroenteritvirus. Beställningen omfattar norovirus samt övriga gastroenteritvirus.
Beställ: GE virus utvidg -F
Analys: Adenovirus-DNA, astrovirus-, norovirus GI-, norovirus GII-, rotavirus- och sapovirus-RNA.

Tilläggsinformation

Noro-, sapo- och rotavirus orsakar gastroenterit och kan drabba alla åldrar. Kliniskt är dessa virus svåra att särskilja. De är smittsamma och kan orsaka utbrott i olika omfattning. Adeno- och astrovirus orsakar också gastroenterit men är mindre vanliga orsaker till utbrott. Vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade individer.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
I första hand rekommenderas fecesprov i Fecesrör. Utförande se Feces, mikrobiologisk provtagning
 
Norovirus
- feces, 2-3 skedar, Fecesrör
- kräkning, 0,5-1 mL, Fecesrör
 
GE virus utvidgad diagnostik
- feces, 2-3 skedar, Fecesrör

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning Norovirus -pinnprov
I undantagsfall kan pinnprov tas. Använd Baktset​ (TRANSWAB, lila) eller 2 mL PBS + Provpinne​.
Utförande se Tillägsinformation Feces, mikrobiologisk provtagning
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Norovirus-RNA
För prover från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare:
Svar lämnas senast nästa vardag.

Adenovirus-DNA, astrovirus-RNA, rotavirus-RNA, sapovirus-RNA
Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av noro- och sapovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.