Gastroenterit (GE), virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Norovirus
Vid misstanke om akut infektion. 
Beställ: Norovirus-RNA
Analys: Norovirus GI- och norovirus GII-RNA utförs alltid tillsammans.

Norovirus och rotavirus
Vid misstanke om akut infektion på barn under 5 år.
Beställ: Noro, Rota
Analys: Norovirus GI-, norovirus GII- och rotavirus-RNA utfös alltid tillsammans.

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Vid misstanke om akut infektion med annat gastroenteritvirus.
Beställ: GE virus utvidg
Analys: Adenovirus-DNA, astrovirus-, norovirus GI-, norovirus GII-, rotavirus- och sapovirus-RNA utförs alltid tillsammans.

Tilläggsinformation

Noro-, sapo- och rotavirus orsakar gastroenterit och kan drabba alla åldrar. Kliniskt är dessa virus svåra att särskilja. De är smittsamma och kan orsaka utbrott i olika omfattning. Adeno- och astrovirus orsakar också gastroenterit men är mindre vanliga orsaker till utbrott. Vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade individer.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
I första hand rekommenderas fecesprov i Fecesrör. För norovirus kan i undantagsfall pinnprov i virusset användas. Utförlig beskrivning av pinnprov, se fecesprovtagning tilläggsinformation
 
Norovirus, rotavirus
- feces, 2-3 skedar, Fecesrör
- kräkning, 0,5-1 mL, Fecesrör

GE virus utvidgad diagnostik
- feces, 2-3 skedar, Fecesrör
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Norovirus
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare:
Svar lämnas senast nästa vardag. 

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av noro- och sapovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.