Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes, KNEP

Välkommen till KNEP, Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes. Här finns hjälp till självhjälp för alla barn, unga och deras anhöriga som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes typ 1. Här finns också stöd till diabetesteam för utredning och behandling av egenvårdsproblem av olika slag. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär en mycket krävande så kallad ”egenvård”. Egenvården vid diabetes har stor påverkan på vardagslivet och kan vara en utmaning för många familjer. Betydelsen av neuropsykiatriska funktioner, som inbegriper bland annat problemlösning och självkontroll, är viktiga för att klara av egenvården vid diabetes. Lätt nedsättning av dessa funktioner, även inom det som anses som normal funktion, kan störa diabetesvården på grund av dess höga krav och förväntningar. Mer uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ses vid ADHD, autismspektrumtillstånd, inlärningssvårigheter eller intellektuell nedsättning. I studier ses att barn som har diabetes och neuropsykiatriska svårigheter har ett sämre medelsockervärde (HBA1c) jämfört med barn utan dessa svårigheter.

Webbredaktör: Liselott Söderström