Vårdprogram Arbetsterapi

Inom arbetsterapi bedrivs ett ständigt kvalitetsarbete. I arbetet ingår bland annat framtagande av vårdprogram. Nya vårdprogram skrivs och befintliga vårdprogram bedöms och revideras. För tillfället har samtliga vårdprogram tagits bort pga en omfattande revidering.