ME Hälsoprofessioner

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog finns samlade under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Som en del i Karolinskas stora förändringsresa har Hälsoprofessionerna samlats i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov och skapa välfungerande samarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.

Webbredaktör: Kerstin Dencker