Jobba hos oss inom Hälsoprofessionerna

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog finns samlade under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Nedan kan du läsa mer om våra professioner, specialsatsningar och lediga tjänster hos oss.

Webbredaktör: Kerstin Dencker