Psykolog

Som psykolog på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar du med psykologisk bedömning, neuropsykologisk utredning och psykologiska behandling inom olika delar av den somatiska sjukvården. Vi arbetar utifrån evidensbaserad psykologisk praktik med barn, ungdomar och vuxna som i samband med somatisk sjukdom också upplever till exempel ångest, depression, sömnsvårigheter och smärta, men också rädsla och oro inför symptom, återinsjuknande och olika medicinska procedurer, eller är i behov av neuropsykologiska utredningar. 

Psykologer ingår även i tvärprofessionella team som bland annat utreder komplex neurologisk och utvecklingsrelaterad problematik hos barn, kognitiv eller beteendemässig påverkan av exempelvis traumatisk hjärnskada, epilepsi, hjärtsjukdom, neurodegenerativ sjukdom eller genetiska syndrom hos barn och vuxna.

Verksamheten har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och som psykolog hos oss har du stora möjligheter att arbeta med forskning, utbildning och innovation.

Har du frågor eller är nyfiken på att jobba hos oss? Kontakta vår rekryteringspartner Linnea Skoglund (linnea.skoglund@regionstockholm.se)