NHV nätkirurgi vid prolaps

Medicinsk Enhet Gynekologi Karolinska har från 1 oktober 2022 uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) av patienter med behov av all vaginal nätkirurgi vid prolaps, ställningstagande till insättande och borttagande av vaginala prolapsnät och inkontinensslyngor.

Vaginal nätkirurgi vid prolaps

Med hänsyn till ökad risk för komplikationer skall vaginala prolapsnät i första hand användas vid recidiv. MRI bäcken kan vara bra för kartläggning av anatomin vid missbildningar inför operation med till exempel ett vaginalt nät.

Ställningstagande till borttagande av nät (innefattar prolaps- och inkontinensnät)

Indikationen för att ta bort ett vaginalt nät är

 • ihållande smärta
 • erosion till uretra/blåsa eller
 • större exponering av nätet i vagina.

Smärtan bör ha uppkommit i nära anslutning till primäroperationen. Den initiala smärtutredningen åligger remittenten.

Observera att följande inte ingår i NHV-uppdraget:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. exponering utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O, TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Remiss och betalningsförbindelse krävs.

Remissmallar NHV

 

Patientinformation - NHV Bäckenbotten

 

Läs mer om Nationell högspecialicerad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

För mer information om nationell högspecialicerad vård inom regionen Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm(öppnas i nytt fönster)

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Kontaktuppgifter

Sektionschef Ronak Perot
Telefon: 072-464 73 21