Infektion efter förlossning

Infektion i livmodern/endometrit

Efter förlossningen finns en ökad risk för att livmodern får en infektion då den kan vara extra känslig och mer mottaglig för bakterier.
Ta kontakt med vårdpersonal om:

 • blödning/avslaget blir illaluktande
 • ihållande smärta i nedre delen av magen
 • feber över 38 grader
 • huvudvärk och trötthet

Det kan vara tecken på infektion i livmodern, så kallad endometrit. Infektionen behandlas med antibiotika. Här kan du läsa mer om infektion i livmodern/endometrit!

Infektion i operationssår

Titta på ditt operationssår en gång per dag de första två veckorna.
Ta kontakt med vårdpersonal om:

 • såret visar rodnad och värmeökning
 • såret vätskar sig

Det kan vara tecken på infektion som kräver behandling.

Infektion i bristning

Svullnad och obehag är normalt de första veckorna. Det blir bättre för varje dag.
Ta kontakt med vårdpersonal om:

 • du istället blir sämre
 • upplever dålig lukt från underlivet
 • feber eller sjukdomskänsla

Det kan vara kan ett tecken på infektion i såret. Antibiotikabehandling kan då behövas.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligare de två första månaderna efter förlossningen än annars.
Vanliga symtom:

 • sveda när du kissar
 • att du behöver kissa ofta

Ofta går infektionen över av sig själv, men ibland kan behandling med antibiotika behövas. Ta kontakt med vårdpersonal om symtomen blir besvärliga.

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter!