Kontakter efter förlossning

Efter hemgång från förlossning kan många frågor uppstå. Se här var du kan vända dig.

Kontakter under första veckan - du som födde i Huddinge

Kontakter under första veckan - du som födde i Solna

Kontakt efter första veckan - oavsett var du födde barn

Födelsejournal/födelsebevis

Huddinge Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Solna Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig