Neuroonkologiska teamet

Till neuroonkologiska teamet kan du komma på remiss för utredning och behandling av tumörsjukdomar i hjärna och ryggmärg. Teamet består av specialistläkare inom neurokirurgi, onkologi och neurologi samt kontaktsjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och SVF-koordinator.

  • Du registrerar dig i huvudkassan som ligger i entréhallen Eugeniavägen 3 Solna. Om du har frikort eller är under 18 år, kan du registrera dig i kassaautomaten i väntloungen (B8:14) utanför mottagningen.
  • För att komma till vår mottagning tar du hiss B till plan 8. När du kliver ut ur hissen tar du höger mot det orangea golvet.
  • Om du fått vänta mer än 15 minuter, påpeka det gärna för personalen i receptionen på mottagningen, så att vi kan utreda orsaken till väntetiden.
  • Vi ser gärna att närstående följer med på läkarbesöket.

Kontakta oss

Kontaktsjuksköterska
Tel: 08-123 763 66
Telefontid
Måndag till torsdag kl 7.30-12.00
Fredag kl 7.30-11.00
Uppringning sker helgfri vardag kl 8.00-16.00

Via 1177 Neuro Mottagning Solna kan du få kontakt med din läkare eller kontaktsjuksköterska för icke brådskande ärenden, t ex intyg och recept. 

Ska du skrivas in för en planerad operation?

Information inför ditt inskrivningsbesök hos oss:

I din kallelse finns det angivet vilken dag och tid som du ska skrivas in samt vilken dag ditt ingrepp är planerat till.
Tillsammans med kallelsen får du också en hälsodeklaration och ett formulär inför inskrivningsbesöket. Det är viktigt att att du fyller i det medskickade materialet och tar med det till inskrivningsbesöket. Om du äter blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du kontaktar din kontaktsjuksköterska så fort du fått din kallelse. Skriv gärna ner dina frågor och ta med till inskrivningsbesöket.

  • Vid inskrivningsbesöket kommer du träffa sjuksköterska och läkare för att förberedas inför ditt ingrepp. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva träffa arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast). Det kan även krävas att du genomgår en röntgenundersökning. Vid ditt inskrivningsbesök kommer du få information om vad som gäller för just dig.

Tag med till inskrivningsbesöket:

  • Aktuell läkemedelslista och eventuellt Warankort
  • Telefonnummer till närstående
  • Läkemedel som du kan behöva ta under dagen

Om tumörer i hjärna och ryggmärg

Tumörer i hjärna och ryggmärg

Det finns många olika typer av tumörer i centrala nervsystemet och de kan växa snabbt eller långsamt. En del tumörer växer välavgränsat medan andra växer mer diffust. För att närmare utreda sjukdomen behöver du i första hand genomgå en datortomografi- och magnetkameraundersökning. Resultatet av denna undersökning är viktig inför fortsatt planering.

Många patienter behöver behandling mot olika symtom, till exempel medicin mot hjärnsvullnad, kramper eller illamående. Behandlingsrekommendationerna skiljer sig mycket åt beroende tumörtyp, tumörens läge och ditt hälsotillstånd. En del tumörer behöver opereras. Ibland är det möjligt att ta bort hela eller stora delar av tumören. Ibland tas ett vävnadsprov - en så kallad biopsi. Vissa tumörer kan behandlas med strålning och/eller cytostatika (kemoterapi/cellgift).

För att komma fram till den bästa behandlingen för varje enskild patient diskuteras det på en multidisciplinär konferens där läkare från olika specialiteter deltar. När läkaren vet vilken typ av tumör just du har kommer du få personligt riktad information om just din diagnos och behandling.

Du avgör alltid själv om du vill acceptera föreslagen behandling. Tveka aldrig att fråga din läkare eller kontaktsjuksköterska om det är något du undrar över.

Standardiserade vårdförlopp

Utredningen av de en del hjärntumörtyper ska följa ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det innebär att alla som utreds i Sverige ska bedömas så lika som det går. Det är beslutat vilka undersökningar som ingår i utredningen och hur fort en utredning bör ske.

Ett standardiserat vårdförlopp startar vid en välgrundad misstanke om cancer. Vilka särskilda besvär eller provsvar som klassas som välgrundad misstanke är fastställt för varje diagnos.

Du ska få information om att läkaren har startat utredning enligt standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och vad du kan förvänta dig. Många undersökningar kommer att bokas in under en kort tid och det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast kan nå dig.

Du har rätt att avstå en undersökning och avsluta det standardiserade vårdförloppet.