Epilepsikirurgi

Enligt svenska patientregistret har cirka 81 000 personer diagnosen epilepsi i Sverige. De flesta patienter kan framgångsrikt behandlas med mediciner, men runt en tredjedel av alla patienter med epilepsi utvecklar så kallad läkemedelsresistent epilepsi och blir inte anfallsfria trots farmakologisk behandling. I dessa fall kan det vara aktuellt med en epilepsikirurgisk utredning för att undersöka om patienternas anfallssituation kan förbättras med hjälp av operation.

Vår verksamhet

Arbetet bedrivs i ett multidisciplinärt team bestående av barn- och vuxenneurologer, neurofysiologer, röntgenläkare, epilepsisjuksköterskor, psykologer, logopeder och neurokirurger. Under utredningen genomförs både polikliniskt och inneliggande med videoEEG och ibland invasiv monitorering med djupelektroder i hjärnan (stereoEEG). Som första centra i Sverige har vi infört robotassisterad implantation av stereoEEG.

Vid en gemensam konferens diskuteras patienterna och deras utredningarna gås igenom. Därefter görs en gemensam bedömning kring möjligheterna till kirurgi.

Vid Karolinskas epilepsienhet har vi i dagsläget möjlighet att erbjuda ett brett utbud av epilepsikirurgiska ingrepp, såsom lesionektomier, temporallobsresektioner, amygdalohippocampektomier, callosotomier och hemisfärotomier. Vid enheten genomförs också implantation av neurostimlationsutrustning såsom vagusnnervstimulatorer. Vi försöker att så långt som möjligt erbjuda så skonsamma och icke-invasiva metoder och har störst erfarenhet i landet på laserablationsbehandlingar i hjärnan. Karolinska Universitetssjukhuset innehar även landets enda strålkniv (gammakniv) som finns tillgänglig i behandlingsarsenalen för epilepsi.

Kontaktinformation

Namn: Ulrika Sandvik
Titel: Överläkare, neurokirurg
E-post: ulrika.sandvik@regionstockholm.se