Undersökningar som utförs på Klinisk Fysiologi Solna A8:01

Har du frågor om den undersökning som du har blivit remitterad till ber vi dig att i första hand läsa om undersökningen här på hemsidan. Om frågor kvarstår kan du kontakta oss.

Webbredaktör: Malou Eriksson

Granskare: Lena Forsberg , Verksamhetschef

Uppdaterad: