Provtagning på barn

Alla provtagningsenheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet tar emot barn för provtagning. Här följer information om vilka provtagningsenheter som är speciellt anpassade för provtagning på barn, om smärtlindring, minsta provvolym vid kapillär provtagning samt om PKU-provtagning.

På två provtagningsenheter kan vi erbjuda blodprovtagning med personal som har fördjupad kunskap inom barnprovtagning.

Ingen tidsbokning krävs

Provtagningsenheter med fördjupad kunskap om provtagning på barn

Vi erbjuder kapillär provtagning, venös provtagning samt urinprovtagning på barn.

Kvalitén på provtagningen och provet samt barnets upplevelse kring provtagningen är i fokus hos oss

Vi behandlar varje barn efter deras individuella behov och därför arbetar vi i team om 2 till 4 personer. En provtagning kan ta allt mellan 3 till 30 minuter. Ett väl förberett barn har lättare att genomgå en blodprovstagning. Det är därför viktigt att berätta för barnet vad som kommer att hända. Små barn bör vara pigga, mätta och ha torr blöja för att bättre kunna hantera smärtan.

Viktig information

  • En beställning för provtagning måste finnas tillgänglig innan provtagningen
  • Prover med hög prioritet ska akutmärkas
  • Feces- och urinprover måste läggas i separata beställningar

Vid frågor gällande provtagning på barn, kontakta  Karolinska Universitetslaboratoiets kundservice.

Kundservice Telefon 08-123 719 99

Smärtlindring vid venprovtagning

Lokalbedövande medicin, exempelvis Emla, i form av plåster eller kräm kan ges till alla barn som vill ha smärtlindring. Detta kan sättas på minst två möjliga provtagningsställen. Lokalbedövande medel kan dock inte användas vid kapillärprovtagning.

Emla-plåster eller kräm behöver sitta på huden minst en timme för att få tillräcklig effekt. Efter borttagning av plåstret bör man vänta minst 15 minuter innan provtagning. Vi vill därför rekommenderar att patienten med behov av lokalbedövande medel kommer till oss minst två timmar innan stängning.

Ifall barnet får annan lokalbedövande medicin än Emla inför sin provtagning hos oss behöver vi informeras om detta.

Läs mer om bedövning med EMLA

 

PKU-laboratoriet

Idag tas PKU-provet oftast venöst i ett blodkärl på handryggen eller i armvecket på barnet. Om det är svårt att hitta ett bra blodkärl kan man ta blodprovet kapillärt i hälen. Vid provtagningen ska alla ringar på PKU-remissen fyllas helt med blod. Blodet måste tränga igenom filtrerpappret helt.