Forskning

ME 2 bedriver omfattande både pre-klinisk och klinisk forskning och har för närvarande 5 professorer, 6 docenter samt ett stort antal post-docs och doktorander. Dessa är engagerade i ett brett spektrum av projekt relaterade till den kliniska verksamheten inom ämnesområdena trauma, akut kirurg och ortopedi

Vår verksamhet 

Forskningen vid ME 2 sker framför allt via institutionerna MMK (Molekyär Medicin och Kirurgi) och CLINTEC (Klinisk vetenskap, Intervention och Teknik) vid Karolinska Institutet. 

Nedan visas exempel på pågående forskningsprojekt vid respektive institution: 

MMK - Forskargrupp ortopedi

Trauma

 • Epidemiology and mortality of pelvic fractures 
 • Clinical and radiological outcome of pelvic fractures 
 • 3D computer tomography (CT) with motion analysis (CTMA) of pelvic fractures 
 • National epidemiology of trauma patients 
 • Artificial intelligence (AI)/machine learning analysis of trauma patients 
 • Computer tomography (CT) analysis of fracture healing 
 • Epidemiology and mortality of hip and femoral fractures 
 • Epidemiology and outcome of open tibial fractures 
 • Development of a clinical CT-based method for assessment of SI-joint instability 
 • Surgical treatment of chronic and acute acromioclavicular dislocations 
 • Validation of the Rockwood radiological classification for acromioclavicular dislocations 
 • A machine learning model for analysis of risk factors for mortality in hip fracture patients 

Ansvarig professor: Anders Enocson 

E-post: anders.enocson@regionstockholm

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

Artroplastik

 • Mortality and patient reported outcome after acute deep infection after primary total hip replacement 
 • Effect of a national improvement program (PRISS) on the incidence of periprosthetic infection after total hip replacement 
 • Is an automated registry data analysis as good as medical records analysis in estimating deep infection after total hip replacement 
 • Development of a clinical CT-based method for assessment of total knee replacement loosening 
 • Clinical and qualitative long-term follow-up of ASR hip arthroplasty 
 • National long-term follow-up of BHR and ASR hip arthroplasty 
 • Evaluation of multiple hip- and knee-prosthesis surgery within the national prosthesis registers 
 • Socioeconomic factors related to multiple hip- and knee-prosthesis surgery 
 • Complications in patients after cancellation of elective orthopedic surgery compared with patients having their planned surgery 
 • Patients participation and evaluation of preoperative information on risk of complication after elective surgery

Ansvarig docent: Rüdiger Weiss

E-post: rudiger.weiss@regionstockholm.se

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

Pedagogik

 • Person-centered ward round – students and patients’ perception on content 
 • Students perception on the value of anatomical workshop in the course of surgery

Ansvarig docent: Wilhelmina Ekström 

E-post: wilhelmina.ekstrom@regionstockholm.se

Integrativ ortopedi

 • STOP Leg Clots - nationell multicenterstudie (webbplats). En nationell studie som undersöker om risken för att drabbas av djup ventrombos vid underbensimmobilisering kan minskas genom en mekanisk pump, s.k. intermittent pneumatisk muskelkompression. 
 • Decreased levels of SP after denervation are correlated with reduced mechanical properties in healing Achilles tendon 
 • Neuronal pathways in tendon healing 
 • Inflammatoriska geners/molekylers mönster vid traumatisk ledskada, med fokus på ledhinna 
 • Immobilization Up-regulates Early Expression of Sensory Neuropeptides 
 • Impaired Expression of the Growth Associated Protein-43 in Peripheral Tissues of A Diabetic Animal Model-the Leptin Receptor Knockout Mice 
 • Diabetes Mellitus Impairs Proliferative Tendon Repair 
 • Diabetes Mellitus Hampers Nerve Growth Factor Receptor in Tendon Repair 
 • IGF1-R Downregulated in Diabetic Tendon Repair 
 • HA Gels for Delivery of SP in Tendon Repair 
 • Chemokine Expression In Tendon Repair 
 • Compression Therapy Promotes Tissue Perfusion And Gene Expression 
 • Intermittent Foot Compression under Plaster Cast for prevention of Venous Thromboembolism remains questionable 
 • Metabolic Activity in Early Human Achilles Tendon Repair Can Be Enhanced by Intermittent Pneumatic Compression 
 • Improved Functional Outcome After Compression Treatment During Tendon Immobilization 
 • Decreased Thrombosis Incidence Correlates to Improved Healing and Function After Immobilization 
 • Interleukin 6 is up-regulated by Intermittent Pneumatic Compression during Achilles Tendon Repair 
 • Stem cells in Achilles tendon repair 
 • Glutamate Receptors In Tendinopathic Patients 
 • Injection Of NMDA-Receptor Antagonists Inhibit Tendinopathic Pain 
 • Resistance exercise using flywheel technology promotes higher quadriceps activation  

Ansvarig professor: Paul Ackermann 

Epost: paul.ackermann@regionstockholm.se

 

 Tumör

 • Indication for post-operative radiotherapy after surgical treatment of a pathological fracture. 
 • Functional outcome after surgery for a pathological fracture of the femur. 
 • Outcome of surgery of skeletal metastases in patients with colorectal cancer. 
 • Outcome of surgery for acral skeletal metastases. 
 • Use and validation of the PathFx for prognostication of patients with bone metastases. 
 • Characterization of the immune cell presence and interactions in soft-tissue sarcomas. 
 • Ewing sarcoma: when is adjuvant radiotherapy needed. 
 • The role of fine needle aspiration in diagnosis of soft tissue tumors. 
 • Scandinavian sarcoma group Registry. 
 • In vitro evaluation of the chemotherapy response of bone sarcomas. 
 • Cytogenetic analysis of bone and soft-tissue sarcomas. 
 • The use of CT-guided fine-needle aspiration in the diagnosis of bone tumours. 
 • Validation of secondary opinion by musculoskeletal radiologists. 
 • Pathological pulmonary nodules in sarcoma patients: characteristics associated with metastatic disease. 
 • How doctor’s and patient’s delay affect the clinical outcome in sarcomas. 

Ansvarig: Henrik Bauer 

E-post: henrik.bauer@regionstockholm.se

 

CLINTEC - Enheten för ortopedi och bioteknologi

Artros och ledproteskirurgi

Det finns tidigare studier som indikerat att män och kvinnor blir olika nöjda efter en knäledsplastik. Den övergripande målsättningen är att kartlägga om det finns könsskillnader vad det gäller knäfunktionen före och efter en knäledsplastik, om smärtan beskrivs på olika sätt och om det finns skillnader i hälsorelaterad livskvalitet. 

Höftfrakturkirurg

Morbiditeten och mortaliteten är hög efter en höftfraktur. De kirurgiska metoderna, det pre- och postoperativa omhändertagandet behöver utvecklas för att förbättra prognosen för patientgruppen. Ett multidisciplinärt forskningssamarbete pågår sedan 10 år tillbaka i Stockholm Hip Fracture Group. De fyra stora Stockholmssjukhusen ingår i forskningssamarbetet, i gruppen ingår endokrinolog, geriatriker, ortopedkirurger och sjuksköterskor. Ett flertal studier rörande interventionsbehandling, kirurgisk teknik och komplikationer pågår. 

Ansvarig professor: Margareta Hedström

E-post: margareta.hedstrom@regionstockholm.se

 

Avancerad medicinsk simulering

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska färdigheter och teambeteende i avancerade medicinska simulatorer, med beaktande av ett human factors perspektiv och på så sätt förbättra patientsäkerheten. 

Optimal behandling av ledskador

Att optimera behandling av ledskador för att undvika artros samt att utveckla god smärtlindring och inflammationsdämpning baserad på evidens grad 1 genom aktivt multidisciplinärt samarbete inom ortopedi, anestestesi samt metabol- och inflammationsforskning. 

Ansvarig professor: Li Felländer Tsai

E-post: li.fellander-tsai@regionstockholm.se

 

Benmetabolism och genetik vid skolios, osteoporos och fraktur

Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra diagnostik och behandling för personer som lider av två sjukdomar som påverkar skelettet, osteoporos och skolios. 
Idiopatisk skolios är ett tillstånd som ger en deformerad rygg och ses hos 3% av barn och ungdomar. De allra flesta behöver ingen behandling, men ett stort antal följs upp med tex röntgen för att hitta de 0.3% av alla barn som utvecklar en skolios som behöver behandlas med korsett eller operation. Etiologin till idiopatisk skolios är okänd. Familjestudier indikerar en ärftlig komponent. Genetiska studier har visat en koppling till flera olika områden i genomet. Låg benmassa har föreslagits som en bidragande orsak till skolios. Eftersom osteoporos, osteoporosfrakturer och skolios påverkar skelettet och det finns indikationer på gemensamma patofysiologiska mekanismer så studeras bägge dessa tillstånd i detta projekt. 

Ansvarig professor: Paul Gerdhem  

E-post: paul.gerdhem@regionstockholm.se

 

 
Muskelvävnad och prestationsförmåga efter ortopedisk kirurgi

Hos patienter med degenerativ ledsjukdom (artros) kartläggs muskelförtvining (atrofi) och försvagning efter flera års sjukdom och under rehabilitering efter inoperation av konstgjord led (protes). Vävnadsförändringar innefattande fettinlagring samt muskelstyrka, balans och gångförmåga studeras. 

Nytt fokalt ledimplantat för ytersättning vid knäledskadoNytt fokalt ledimplantat för ytersättning vid knäledskador

Det saknas för närvarande fullgoda behandlingsmetoder för lokala broskdefekter hos yngre och medelålders individer. Inom ett svenkt medicin-tekniskt projekt har ett tunt ledbroskersättande metallimplantat utvecklats. Vi studerar i djurförsök beninväxt och broskpåverkan av detta implantat. 

Ansvarig docent: Hans Berg

E-post: hans.berg@regionstockholm.se