Diagnoser

På Karolinska utförs njurtransplantation till både vuxna och barn. Varje år njurtransplanteras mellan 90 och 120 patienter, varav 5 - 10 barn. Normalt sker ungefär en tredjedel av transplantationerna med en njure från en levande njurdonator. Hos vuxna patienter är de vanligast förekommande orsakerna till njursvikt IgA-nefrit, polycystisk njursjukdom, diabetesnefropati och nefroskleros. Hos barn är de vanligaste bakomliggande njursjukdomarna medfödda sjukdomar eller urinvägsmissbildningar. Ungefär 15% av transplantationerna sker till patienter som redan tidigare genomgått en njurtransplantation, en s.k. re-transplantation.

Mer information kring njurtransplantation till barn finner du HÄR. Du kan även finna information kring njursjukdomar hos barn på barnklinikens hemsida HÄR