Trauma, akutkirurgi och ortopedi vårdavdelning Solna

Om oss

Vårdavdelning Trauma, akutkirurgi och ortopedi vårdas akuta patienter. Vi har 18 vårdplatser med två av dessa platser vikta för att kunna ta emot traumapatienter omedelbart.

De flesta patienter som vårdas är multitraumapatienter som kommer direkt efter det initiala omhändertagandet till vår övervakningsenhet som är inbäddad i verksamheten. Det finns fyra övervakningsplatser och omvårdnadspersonalen som arbetar på dessa platser har särskild utbildning och kompentens för att snabbt kunna upptäcka försämringar. Fokus på dessa platser är att övervaka vitala parametrar och tänka tidigt kring helheten för patienten då patienten ofta har drabbats av något plötsligt och oförutsett. När patienten anses vara tillräckligt stabil flyttas hen över till sal utan övervak inom samma enhet.

All traumakunnig personal roterar på avdelningen och upprätthåller på så sätt helhetssynen över hela vårdtiden. Vi vårdar även patienter step down från IVA och jobbar därför nära denna enhet. Vi vårdar även patienter med olika akutkirurgiska och akutortopediska tillstånd. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hälsoprofessioner och kuratorer.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer

Adam Cederberg
adam.cederberg@regionstockholm.se

Simone Rabel Wall
simone.rabel-wall@regionstockholm.se

Föräldrarledig
Camilla Grundh
Camilla.grundh@regionstockholm.se