Sjukhuskyrkan

Vi finns på plats för dig som patient eller närstående, oavsett din kultur, tro eller inte tro. Du kan träffa präst, pastor, diakon, ordenssyster och få kontakt med andra trossamfund.

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Du är lika välkommen till oss för andra samtal, om du vill dela hopp eller fira en gudstjänst som du hade gjort innan du blev patient.

Vi finns för dig i livets alla skeenden oavsett tro och kultur.

Vi har verksamhet i både Huddinge och Solna och förmedlar även kontakt till andra trossamfund och religioner. 

Sjukhuskyrkan i Huddinge

Sjukhuskyrkan i Solna

Om andlig vård i sjukvården

Andlig vård betecknar arbetet som olika trossamfund utför på sjukhusen genom särskilda tjänster som själavård, riter och stödsamtal till människor i kris.

Olika professioner inom vården berör de existentiella frågorna i kontakter med patienter och närstående. När fokus i det existentiella samtalet alltmer innefattar frågor av andlig och religiös natur, är företrädarna för andlig vård i sjukvården ett komplement till de olika professionernas arbete inom sjukvården.

Mer information om andlig vård inom sjukvården finns hos Myndigheten för stöd till trossamfund.