Rum för stillhet och mötesplatser i Solna

Sjukhuskyrkan på Karolinska i Solna finns till för dig som patient eller närstående. Du kan träffa präst, pastor, diakon och få kontakt med andra trossamfund. Alla är välkomna oberoende av kultur, tro eller inte tro.

Du når oss dygnet runt alla dagar. Vårdpersonalen kan hjälpa dig kontakta oss. Vi för inte journal och har tystnadsplikt.

Rum för stillhet - adress och öppettider

Hit är alla välkomna att söka stillhet, meditera och be. Bönematta, meditationspall, Bibeln på olika språk och Koranen finns att låna. 

Eugeniavägen 3 (D3:58), via huvudentrén

Rummet är öppet vardagar klockan 08.00-20.00. Rummet kan besökas med rullstol och sjukhussäng. Hörselslinga finns i det stora rummet.

Hus för avsked

Maria Aspmans gata 15A, gamla sjukhusområdet

Här finns visningsrum. Kontakta bårhuset för att boka tid.

Karta över sjukhusområdet i Solna

Samtal

Sjukhuskyrkan kan vara en samtalspartner om stort och smått. Den som besöker oss bestämmer vad vi talar om. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Du är lika välkommen till oss för andra samtal, om du vill dela hopp eller fira en gudstjänst som du hade gjort innan du blev patient.

Mötesplatser under veckan

Andakter i andaktsrummet (Eugeniavägen 3, D3:58)

Morgonbön - vardagar klockan 8.30

Andakt/enkel mässa - onsdagar klockan 12.00 - 12.30, (gudstjänst med nattvard). Vi använder alkoholfri druvjuice och glutenfria oblater. Uppehåll under sommaren.

Tid för stillhet i andaktsrummet (Eugeniavägen 3, D3:58)

Andaktsrummet/Rum för stillhet är öppet för en stunds stillhet vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Vi erbjuder även

Enskild nattvard

Nattvard kan också firas i sjukrummet enskilt eller tillsammans med närstående.

De sjukas smörjelse

Kan erbjudas enskilt, kontakta oss.

Förbön

Vi ber gärna tillsammans med dig när du är på sjukhuset.

I Rum för stillhet finns förbönslappar där du kan skriva dina förbönsämnen. Vi ber för dem under våra morgonböner.

Dop

Dopet är en kärleksgåva från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot den på sjukhuset.

Vigsel

Kyrklig vigsel kan ske på sjukhuset och kräver en giltig hindersprövning från Skatteverket. Vid borgerlig vigsel kontakta till exempel Solna kommun för vigselförrättare.

Avsked, utfärdsbön, visning av avlidna

Det kan kännas viktigt att ta farväl av den döde. En enkel andakt, så kallad utfärdsbön, kan hållas antingen i sjukrummet eller i ett särskilt rum för avsked och visning.

Kapellet är ett neutralt rum som kan smyckas utifrån olika trosriktningar. Det finns även ett tvagningsrum. 

Kontakt