Sammanhållen journalföring

Syftet med sammanhållen journalföring är att vårdgivarna, oberoende vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos, ska kunna få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. På denna sida hittar du broschyrer på flera olika språk där sammanhållen journalföring förklaras.

Broschyren på på svenska samt arabiska - ryska

Broschyren på serbiska - tyska