Begäran om spärr eller hävning av patientjournal

Du som patient har rätt att få dina uppgifter spärrade i din journal. Du har även rätt att ta del av vilka användare på Karolinska Universitetssjukhuset som har tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och/eller Orbit.

Begäran om spärr/hävning av spärr

Spärr av patientjournal (TakeCare)


Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att genast få dina uppgifter spärrade i din journal. En spärr innebär att bara behörig personal inom den vårdverksamheten kan se dina uppgifter. Om du spärrar din journal innebär det att du inte längre kan läsa din journal på 1177.

Spärr kan sättas dels gentemot andra vårdenheter på sjukhuset, dels gentemot andra vårdgivare (Utanför Karolinska Universitetssjukhuset och inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vi kan endast spärra din journal på Karolinska Universitetssjukhuset.

Du kan bara begära spärr av journaluppgifter som gäller din egen person. Vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal.

 

Hävning av förseglad patientjournal via 1177

Genom att försegla din åtkomst till e-tjänsten Journalen stänger du av möjligheten för dig själv och dina eventuella ombud att läsa din journalinformation via nätet.

Om du själv har förseglat din journal och vill häva förseglingen kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av förseglad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. Du behöver legitimera dig.  

Söker du information om registerutdrag? Här kan du läsa om registerutdrag och vad det innebär.  

Kontaktinformation

Telefon: 08-123 757 52

Besöksadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Informationen och Centralkassa vid Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm 
Öppetider för Centralkassan

Vid hämtning av handlingar ta en nummerlapp vid Centralkassan.

Telefontider vid frågor
Måndag till fredag 09:00-11:00 och 13:00-14:00

Ändrade telefontider
I samband med helgdagar och aftnar har registratorsfunktionen ändrade öppttider


30/4, 10/5, 8/5, 5/6, 1/11 har vi telefontider mellan 09:00-11:00