Jörgen Köllner

Jörgen är specialistsjuksköterska i intensivvård sedan 2007 och har arbetat som omvårdnadschef på intensivvården i Huddinge sedan maj 2016.

Jörgen Köllner Foto: Josefin Lundgren Gawell

Vad är det roligaste med att vara omvårdnadschef?

Att det är så varierande arbetsuppgifter och dagar. Jag tycker också om att rollen innebär att man får en helhetsbild över hur avdelningen fungerar, vilka resurser och vilken kompetens som finns. Samtidigt driver du kompetensutveckling, får påverka och har direkt medarbetarkontakt. Det är häftigt att utveckla individer, bidra till helheten och att själv utvecklas på samma gång.

Beskriv hur en dag ser ut.

En vecka i månaden jobbar jag i drift. Då är man väldigt nära verksamheten och fungerar som spindeln i nätet och bollplank till vårdledare, driftsläkare och bemanningsassistent. Vi kommunicerar kontinuerligt och fattar beslut om den dagliga driften i samråd med varandra. När jag inte jobbar med driften är det ganska fritt. Det finns fasta möten och uppgifter men i övrigt upplever jag att vägen för att nå våra mål är öppen. Vi jobbar tillsammans

Hur har du utvecklats av att ta en chefsroll?

Jag började som omvårdnadschef efter att ha specialiserat mig och arbetat som vårdledare en längre tid. Det blev ett naturligt steg jag ville ta för att kunna påverka enheten i ett större perspektiv. Jag gick på uppdraget efter en omorganisation och vi var en ganska ny chefsgrupp. Vi hade en verksamhetschef som sa att ni får testa var gränserna går. Ni kommer lära er när ni går över dem. Det var utmanande men jag fick verkligen växa. Jag lärde mig att göra misstag, acceptera dem och gå vidare.

Jag tycker att det finns bra möjligheter till kompetensutveckling internt på Karolinska. Samtidigt uppskattas det om man vill söka utveckling och utbildningar själv. Mest växer jag dock av att vara i verksamheten ihop med övriga medarbetare och chefer. Vi har ett bra teamarbete chefer emellan. Jag har 26 medarbetare och ingår i ledningsgruppen för enheten vilket ger mig ett utvecklande och hanterbart ansvar.

Det är berikande med alla olika personligheter och erfarenheter som bidrar till helheten. Alla vill samma sak i slutändan. Att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare stannar med integrerad forskning och utbildning som gör att våra studenter vill jobba hos oss i framtiden.