Intensivvårdssjuksköterska

Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar man för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd och olycksfall.

Berättelser från intensivvården, läs våra medarbetares berättelser om hur det är att arbeta under covid-19 pandemin.

Omvårdnadsarbetet innebär bland annat att förstå och bemöta patienternas och närståendes tolkningar av och reaktioner på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd och att vårdas i en högteknologisk miljö.

Intensivvårdssjuksköterskan är den som formellt och praktiskt ansvarar för den mest kvalificerade omvårdnaden och patientövervakningen inom akutsjukvården. Vården pågår med samma intensitet dygnets alla timmar.

Den avancerade vård som bedrivs med hjälp av till exempel respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är kvalificerat och självständigt, och innebär att möta båda friska och svårt sjuka patienter inom alla åldersgrupper. Arbetet präglas av korta möten med patienter, högteknologi, farmakologi och hygien.

Är du nyfiken på mer? Följ oss på instagram, intensivvardenkarolinska