Frågor och svar gällande beställning av KUB remisser

Här finner du de vanligaste svaren gällande beställning av KUB remisser.

Du måste vara ansluten till KUB-databasen för att kunna beställa remisser och analysen. Är du inte ansluten så kontakta oss på: universitetslaboratoriet.karolinska@regionstockholm.se

 

Hur beställer jag KUB remissen?

Du beställer nya KUB remisser genom att anmäla dig till Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik. Fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret, så får du inloggningsuppgifter för beställning av KUB remisser.


Vad betyder kombikakoderna som anges på remissen och hur påverkar de mig som vårdgivare?

• Kombikakod (mödravård) till er mottagning (ex MVC, BMM ect):
Kombikakod är ert unika kundnummer hos Karolinska Universitetslaboratoriet. Denna kod är kopplad till era kontaktuppgifter som behövs om laboratoriet snabbt måste komma i kontakt med beställaren, t ex prov taget i fel rör, oklara id-uppgifter mm.

• Kombikakod KUB (svarsmottagare):
Varje region har en egen kod som styr provsvar till KUB-databasen. Denna kod benämns kombikakod KUB. Från KUB-databasen beräknas den statistik som är grunden till den riskbedömningen ni får från KUB-provet.

Jag har ingen Kombikakod (mödravård)! Hur gör jag?

Vårdgivare som tillhör Region Stockholm eller Gotland mailar: kodserver.hsf@regionstockholm.se för att få en kombikakod.
Vårdgivare som tillhör ett annat landsting/region anger kombika 00000 000 000 i webbutikens anmälningsformulär för att få en egen kombikakod.

Varför behövs två kombikakoder på KUB remissen?

Eftersom kombikakod KUB inte innehåller några kontaktuppgifter till beställande barnmorska så behövs även kombikakod (mödravård) som innehåller era kontaktuppgifter.
Detta för att vi snabbt ska få tag i er, vid eventuella frågor eller problem med provet. Oftast leder en sådan kontakt till en upprepad provtagning, vilken måste ske inom en snäv tidsram, då graviditeten framskrider och mätvärdena ska vara färdiga till kvinnans besök på ultraljudsenheten.

Vilka uppgifter ska anges i fältet för "Patientidentitet"?

I fältet för patientidentitet ska både personnummer/reservnummer samt för- och efternamn på patient anges.

Varför vill ni ha tjänstenummer?

Om några problem skulle uppstå med provet eller om vi har frågor gällande provet (Tex provtaget i fel rör, oklara id uppgifter, prov saknas etc), är det viktigt att vi snabbt kan komma i kontakt med er. Ert tjänstenummer kommer inte att spridas utan hanteras internt hos oss på Karolinska Universitetslaboratoriet.

 

Hur lång tid tar det att få remisser när jag har beställt?

Från att du har lagt din beställning av KUB remisserna i webbutiken tar det ca 3-5 arbetsdagar plus postgång till ankomst.

Kan jag se status på min beställning i webbutiken?

Ja, när du har fått dina inloggningsuppgifter (genom att fylla i anmälningsformuläret) till webbutiken. Under "Alla beställningar" kan du se status på din beställning.