Viktiga funktioner i PNA-verksamheten

PNA-sektionen

Ger stöd och utvecklar den patientnära analysverksamheten. Sektionen består av PNA-samordnare med olika kompetenser inom Karolinska Universitetslaboratoriet. PNA-sektionen ansvarar för utveckling av de processer, rutiner och dokument som utgör grunden för kvalitetssäkringsstödet inom patientnära analysverksamhet (PNA). För varje vårdenhet finns en ansvarig PNA-samordnare för att möjliggöra ett nära samarbete med varje enskild vårdenhet.

PNA-ombud

Har en nyckelroll för patientsäker PNA-verksamhet och ska finnas vid alla vårdenheter som bedriver PNA. PNA-ombudet utnämns av verksamhetschef eller närmsta chef och är kontaktperson till Karolinska Universitetslaboratoriet. En av PNA-ombudets viktigaste uppgifter är att utbilda och förmedla kunskap till sina medarbetare samt att se till att de har giltiga behörighetsbevis. PNA-sektionen utbildar PNA-ombudet.

PNA-ombudets funktion

PNA-råd

Chefläkare för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Tiohundra Norrtälje (sjukhus och primärvård), Södertälje sjukhus, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) samt Region Stockholm ingår tillsammans med representanter för Karolinska Universitetslaboratoriet i det så kallade PNA-rådet.

PNA-rådet har övergripande befogenheter kring hur PNA ska bedrivas inom vården och medverkar till att överenskomna rekommendationer följs på alla vårdenheter.

PNA-rådet har gemensamt tagit fram styrande regelverk för hur PNA ska bedrivas inom Region Stockholm.