Rekommenderade PNA-analyser

De metoder som Karolinska Universitetslaboratoriet rekommenderar är validerade och godkända med hänsyn till riktighet, precision och användarvänlighet.

Flertalet PNA-instrument kan nätverksanslutas för en säker överföring av analysresultat till patientjournalen.

PNA-metoderna valideras i förhållande till motsvarande analys på centrallaboratoriet för att så långt som möjligt få likvärdiga resultat oavsett om analysen utförs som PNA eller på centrallaboratoriet. En förutsättning för tillförlitliga och patientsäkra analysresultat är att utförandet följer Karolinska Universitetslaboratoriets anvisade rutiner.

Rekommenderade PNA-analyser