Beställ HSA-id etikett till analysinstrument

Här kan du som är PNA-ombud beställa HSA-id etikett för PNA-användare på din vårdenhet.

Det är viktigt att du anger rätt HSA-id och att den finns med i EK. Streckkoden skickas till dig per post.

För endast ny etikett kan du använda TakeCare-skrivare. Klicka för instruktion.

För att få en behörighet på ett PNA-instrument krävs att användaren genomgått rätt utbildningar, läs mer under Utbildning PNA.

Om beställningen av HSA-id etikett avser en person med skyddad identitet skriv HSA-id och på raden för namn skriv istället "Skyddad identitet".

Beställ HSA-id