Patientanvisning Laktosbelastning

Laktosbelastning utförs på Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsenheter efter tidsbeställning per telefon.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

För att erhålla ett rättvisande analysresultat är det viktigt med vissa förberedelser dagarna före din undersökning:

  • Under två dygn före testet ska du inte förtära mjölkprodukter, fiberrik föda eller föda som du vet ger gasbildning (till exempel fullkornsbröd, rotfrukter, bönor).
  • Du ska vara fastande under minst 10 timmar före undersökningen. Vatten eller osötat te är tillåtet på kvällen. På morgonen ska du inte äta, dricka (ett halvt till ett glas vatten är tillåtet), röka eller snusa före undersökningen.
  • Kraftig fysisk aktivitet ska undvikas. Jäkta inte på morgonen då du beger dig till undersökningen.
  • Du ska inte ha tagit antibiotika de senaste två veckorna före undersökningen. Andra mediciner kan tas som vanligt om din läkare inte sagt annorlunda.
  • Belastningen utförs inte om du har haft diarré dagarna före belastningen eller är diabetiker.

Undersökningen tar drygt 2 timmar. Medtag gärna något att läsa under tiden för ditt besök hos oss.

Under undersökning eller behandling

  • Först får du dricka laktos (mjölksocker) löst i vatten.
  • Därefter tar vi ett blodprov, ett så kallat kapillärt blodprov i fingret för att bestämma blodsockervärdet.
  • Sedan ombeds du att sitta i väntrummet eller i nära anslutning till laboratoriet för observation i 2 timmar. I regel brukar man inte få några besvär av sockret. Vid uttalad laktosintolerans kan man ibland få gasbesvär och lös mage under tiden och efter testet.

Efter undersökning eller behandling

Ett par dagar efter undersökningen kommer svaret till din läkare.