Kortisol, S - nu med stjärnmarkering

Nyhet

Från och med 2024-01-12 markeras S-Kortisol med en stjärna vid värden <100 nmoL/L oavsett tid på dygnet.

Förändringen införs för att minska risken att en binjurebarksinsufficiens missas i samband med vidimering av provsvar. 

För mer information vänligen kontakta

Henrik von Horn
Tf Sektionschef, Specialistläkare
Medicinsk Diagnostik Karolinska 
Klinisk kemi
E-post: Henrik von Horn

Thomas Gustafsson
Sjukhuskemist
Medicinsk Diagnostik Karolinska 
Klinisk kemi
E-post: Thomas Gustafsson