Klinisk mikrobiologi förändringar vid kataloguppdatering den 22 november

Nyhet

Sammanfattning av analysförändringar som Klinisk Mikrobiologi gör i samband med kataloguppdateringen 2023-11-22.

Ändrade analyser

CNS virus/bakterier-PCR i cerebrospinalvätska (csv)

CNS-panel -Csv byter namn till CNS virus/bakterier-PCR -Csv för att göra det lättare att välja rätt beställning. Analyspanelen beställs vid misstanke om meningit eller encefalit orsakade av virus, bakterier eller Kryptokocker

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv

Agens som ingår i analysen:
Escherichia coli K1, Herpes simplex-virus 1, Haemophilus influenzae, Herpes simplex-virus 2, Listeria monocytogenes, Humant herpesvirus 6, Neisseria meningitidis, Enterovirus, Streptococcus agalactiae, Parechovirus, Streptococcus pneumoniae, Varicella zoster-virus, Mycoplasma pneumoniae, Cryptococcus neoformans/gattii, Streptococcus pyogenes, utförs alltid tillsammans.

Svarstid: Svar lämnas inom 6 timmar

Nya analyser

Svamp-Ag, betaglukan – csv

Cerebrospinalvätska (csv) är nytt beställningsbart provmaterial för analysen Svamp-Ag, betaglukan. Analysen går inte att sambeställa med andra analyser på samma rör.

Utgående analyser

Analyserna kommer inte vara att vara beställningsbara från och med den 22 november.

  • Syfilis TPPA – S
  • Corona SARS-CoV-2/Influensa/RSV – övrigt
  • Varicella zoster-DNA - Bronk

För frågor

Kontakta KUL kundservice 08-123 719 99