Våra Laboratoriespecialiteter

Våra verksamheter

Klinisk farmakologi

Telefon: 08-123 719 99
E-post: Klinisk farmakologi
Fler kontakter: Farmakologens kontaktsida

Klinisk genetik och genomik

Telefon: 08-123 719 99
E-post: Klinisk genetik
Fler kontakter: Genetiks kontaktsida

Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS)

Telefon: 08-123 719 99
E-post: CMMS
Fler kontakter: CMMS kontaktsida

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Immunologen Huddinge Telefon: 08-585 813 70
Immunologen Solna Telefon: 08-123 759 30
Transfusionsmedicin Huddinge Telefon: 08-585 827 51
Transfusionsmedicin Solna Telefon: 08-123 759 10
E-post: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Fler kontakter: Immunologi och transfusionsmedicins kontaktsida

Klinisk kemi 

Telefon: 08-123 719 99
E-post: Klinisk kemi
Fler kontakter: Kemis kontaktsida

Klinisk mikrobiologi

Telefon: 08-123 719 99
E-post: Klinisk mikrobiologi
Fler kontakter: Mikrobiologens kontaktsida

Klinisk patologi och cancerdiagnostik

Fler kontakter: Kontakt Danderyd; kontakt Huddinge, kontakt Solna, Kontakt Södersjukhuset