PCFK, Pathology Core Facility Karolinska

PCFK, Pathology Core Facility Karolinskas uppdrag är att främja forskning och utveckling för en patientsäker och evidensbaserad vård.

Vi erbjuder laboratorietjänster samt är navet för biobanks- och forskningsfacilitetsstöd inom vävnadsforskning. Vi samarbetar med vårdgivare och forskare för att tillsammans uppnå en evidensbaserad vård och ökad patientsäkerhet.

Vi erbjuder laboratorietjänster inom:

  • Datauttag 
  • Projektplanering och rådgivning
  • Laboratorietjänster för kliniska studier
  • Biobank; insamling, förvaring och uttag av vävnadsprover i enlighet med biobankslagen
  • Histopatologi (snittning, färgning, fryssnittning mm.)
  • Molekylärpatologi (DNA extraktion, realtids-PCR mm.)
  • Core facilitetsstöd inom laserdesiktionsmikroskopi

Kontakta oss:


PCFK Huddinge: 08-123 80163
PCFK Solna: 08-123 705 27 (kopplas vidare till Huddinge efter några signaler)
Enhetschef Meriana Findakly: 0725808694

Kontakta oss via mail

Karolinska Insitutet