Forskning

Vi bedriver forskning som skapar ny och bättre kunskap och utgör grunden för framtidens hälso- och sjukvård.

Klinisk patologi och cancerdiagnostik är en del av Karolinska Universitetslaboratoriet, som står för 15% av all forskningsaktivitet på sjukhuset. Ständigt med patientens bästa i fokus - både för dagens och morgondagens patienter.

Patologen som räddar liv

En liten förändring i DNA avslöjar om en sköldkörteltumör kommer bete sig godartat eller elakartat. Upptäckten av mutationen har patologen Christofer Juhlin gjort, tillsammans med andra forskare, och den används praktiskt i diagnostiskt syfte på Karolinska Universitetssjukhuset - som ett av få sjukhus i världen.

 

 

Karolinska Institutet