Epidemiologiska rapporter för luftvägspatogener och gastroenteritvirus

Rapporter för coronavirus SARS-CoV-2, influensa/RS-virus och andra luftvägspatogener samt norovirus (vinterkräksjuka).

Statistiken visar den lokala förekomsten av coronavirus SARS-CoV-2, influensa/RS-virus inklusive övriga luftvägsvirus och luftvägsbakterier. Även lokal förekomst av gastroenteritvirus (noro-, sapo- och rotavirus) redovisas. Rapporterna baseras på prover som analyseras vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Gastroenteritvirus och luftvägspatogener

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida