Beställning av blodkomponenter

Beställning av blodkomponenter

Godkännande
Följande faktorer bör undvikas
Hämtas på transfusionsmedicin