Allergi/autoimmunitet/ inflammation

Vid klinisk immunologi/transfusionsmedicin utförs laboratoriediagnostik och rådgivning inom områdena allergi, autoimmunitet och inflammation.

Allergi

De allergiska sjukdomarna, allergisk astma, hösnuva och eksem tillhör de stora kroniska folksjukdomarna och mer än 30% av befolkningen är drabbad. Hos det stora flertalet patienter svarar IgE antikroppar för den allergiska reaktionen. De allergiska sjukdomarna börjar oftast tidigt i livet, men kan även komma senare. De vanligaste allergenen är bland annat pollen, pälsdjur, födoämnen och insektsgifter.


Allergitester

Laboratoriet tillhandahåller analyser för att identifiera IgE-antikroppar mot mer än 600 olika allergiframkallande ämnen. Analysresultatet påverkas inte av pågående allergimedicinering. Det finns analyser som testar för en panel av allergen, analyser för en enskild allergenkälla samt tester för allergena komponenter som ingår i vissa allergenkällor.
Laboratoriet analyserar även allergen-specifika IgG antikroppar mot vissa allergen.


Dammanalys

Ett komplement vid en allergiutredning är att bestämma allergenmängden i damm från exempel bostad, förskola, skola eller arbetsplats. Laboratoriet analyserar förekomsten av kvalster-, katt- och hundallergen i damm.

Autoimmunitet/Inflammation

Laboratoriet utför analys av autoantikroppar för diagnostik och uppföljning av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Autoimmunitet innebär att immunförsvaret reagerar mot kroppsegna substanser. När detta leder till att vävnad angrips talar man om autoimmuna sjukdomar. Dessa sjukdomar kan drabba de flesta av kroppens organ såsom hud, leder, njurar, lever, blodceller och även magtarmkanalen.

Autoimmuna sjukdomar är t.ex. diabetes, celiaki, reumatoid artrit (RA), SLE och Sjögrens syndrom.