Vill du delta i klinisk prövning?

För utvärderingen av nya läkemedel behöver vi på Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet hjälp av friska forskningspersoner som kan delta i kliniska läkemedelsprövningar. Genom att delta kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya och effektivare medicinska behandlingar.

Alla män och kvinnor från 18 år och uppåt är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i kliniska prövningar som vi på Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet genomför. Din anmälan innebär inte att du förbinder dig till något. Den innebär heller ingen garanti för att du kommer att erbjudas att bli forskningsperson. För att bli forskningsperson måste du ha ett svenskt personnummer samt tala och förstå svenska. Inför deltagande i en studie kontrolleras att du uppfyller olika studiespecifika kriterier.

Ditt deltagande som forskningsperson är en mycket betydelsefull del av den kliniska forskningen.

Vad innebär det att delta i en klinisk prövning?

Inför ett eventuellt deltagande i en klinisk prövning kommer du att få information och ges möjlighet att ställa frågor om prövningen. I vissa fall kan prövningarna enbart innebära en enkel blodprovstagning, i andra fall kan du få stanna kvar på prövningsenheten över natten eller, i vissa studier, flera nätter.

Som forskningsperson kommer du att bli väl omhändertagen och du får en ekonomisk ersättning för ditt deltagande. Innan prövningen startar får du genomgå en hälsoundersökning. Deltagande i en prövning kan innebära ett visst obehag i form av blodprovstagningar och ibland tidskrävande kontroller. Vi sätter alltid forskningspersonens säkerhet och välbefinnande först, men trots detta kan biverkningar förekomma. Under prövningens gång har du tillgång till medicinsk expertis i form av erfarna läkare och sjuksköterskor som noga övervakar din hälsa.

Vill du delta som forskningsperson?

KFP har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsstudier

Vi arbetar enligt det internationellt vedertagna regelverket Good Clinical Practice (ICH-GCP) och lägger mycket stor vikt vid kvalitet och säkerhet. Vid enheten tjänstgör specialistutbildade läkare och forskningssjuksköterskor med lång erfarenhet av kliniska prövningar. Läkare under specialistutbildning deltar i arbetet under handledning.

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Deltagande forskningspersoner omfattas av Patientförsäkringen och sjukvårdssekretess.

Alla våra kliniska studier har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Oftast krävs också tillstånd från Läkemedelsverket. Personuppgifter som samlas in under en klinisk prövning hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning. De prover som sparas, registreras i en så kallad biobank enligt Biobankslagen.

Läs mer om vår verksamhet

Länk till sidan Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet