Frågor om opiater

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om opiater ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Hur kommer det sig att opiat-prov är negativt när provlämnaren står på tramadol?

Tramadol måste beställas separat om man önskar detta analyserat. I metoden för opiater ingår inte tramadol, utan det som detekteras är 6-MAM (6-monoacetylmorfin, en specifik heroinmetabolit), morfin, kodein och etylmorfin.

Tyder ett positivt högt kodein som enda fynd (uppåt 16000 ng/mL) på kodeinmissbruk?

Högst sannolikt tyder det snarast på en utebliven effekt/avsaknad av enzymet CYP2D6 om morfin är negativt vid positivt högt kodein. Detta eftersom kodein metaboliseras till morfin via enzymet CYP2D6.

Vad betyder positiv verifikation av morfinliknande alkaloider i urin?

Tolkningen av en positiv verifikation av morfinliknande alkaloider i urin är avhängig av vad som påvisats och i vissa fall halterna av dessa.

  • 6-MAM (6-monoacetylmorfin) är en specifik heroinmetabolit och har den påvisats är det förenligt med intag av heroin.
  • Etylmorfin förekommer i hostdämpande läkemedel.
  • Kodein förekommer i ett flertal smärtstillande läkemedel.
  • Om både kodein och morfin är påvisat är tolkningen beroende av halterna av dessa och hur de halterna förhåller sig mot varandra. Låga halter av morfin är svårtolkat och kan förklaras av något slags opiatintag (t.ex. kodein, etylmorfin eller vallmofrö).

Hur kommer det sig att opiat-prov är negativt när provlämnaren står på oxikodon?

Oxikodon måste beställas separat om man önskar detta analyserat. I metoden för opiater ingår inte oxikodon, utan det som detekteras är 6-MAM (6-monoacetylmorfin, en specifik heroinmetabolit), morfin, kodein och etylmorfin.

Kan vallmofrö förklara att morfin i urin ger positivt resultat?

Ja, vid låga halter av morfin i urin är resultatet svårtolkat och kan förklaras av något slags opiatintag (t.ex. kodein, etylmorfin eller vallmofrö).