Frågor om missbruksläkemedel

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om missbruksläkemedel ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Svaras positiv verifiering av tramadol ut med uppmätt halt?

Ja, vid ett verifierat positivt urinprov svaras provet ut med uppmätt halt. För den utökade salivanalysen svaras dock inga halter ut, utan provet besvaras enbart som positivt eller negativt.