Frågor om alkoholmarkörer

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om alkoholmarkörer ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Kan man säga något om när/hur mycket alkohol provlämnaren tagit gällande positivt etylglukuronid?

Positivt etylglukuronid i urin speglar alkoholintag de senaste 2 dagarna till timmarna före provtagning.

Det går inte att säga mer specifikt än så när provlämnaren intagit alkohol. Det är omöjligt att bedöma totala halten i relation till intagen mängd alkohol då det handlar om tid från intag till kastat urinprov liksom variation i eliminationen via lever och njurar mellan individer och inom individen.

Hur ska man tänka kring upplägg av provtagning av alkoholmarkörer?

Nivån av PEth i blod avspeglar grovt sett det individuella alkoholintaget de senaste veckorna/månaden innan provtagning.

Under ungefär samma tidsperiod kan förhöjda värden av CDT ses vid kontinuerligt, högt alkoholintag.

Positivt etylglukuronid i urin indikerar däremot alkoholintag under de senaste 2 dagarna fram till timmarna före provtagning.

Positivt utandningsluftsprov för etanol (vilket inte ingår i missbruksdiagnostiken vid Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetslaboratoriet men förekommer vid bland annat poliskontroller och inom akutvården) är liktydigt med aktuell alkoholexponering/berusning.

Beroende på vad man vill veta (aktuell alkoholexponering/berusning, nyligt intag eller långvarigt högt intag) är det alltså olika lämpligt att välja olika typer av alkoholmarkörer.

Vad händer vid en längre tids förvaring av PEth-prov?

Vid en längre tids förvaring av PEth-prov kan PEth 16:0/18:1 bildas om etanol finns i provet. Detta är normalt inget problem om man följer provtagningsrutinerna.