Läkemedelsutvärdering

Funktionsenhet Läkemedelsutvärdering ger läkemedelsinformation och fortbildning till förskrivare i form av seminarier och föreläsningar på sjukhuskliniker och på vårdcentraler. Funktionsenheten gör också konsultuppdrag åt Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertråd samt granskar och utvärderar nya läkemedel. Vi anordnar även kurser i t ex kritisk läkemedelsutvärdering.

Kontakta oss: 

Adress:
Klinisk Farmakologi L2:04
Karolinska Universitssjuhuset Solna
SE-171 76 Stockholm

Kontakta oss gärna för mer information och vid önskemål om utbildning eller kurser om läkemedel.