Team för solida extrakraniella tumörer

De solida extrakraniella tumördiagnoserna kräver ett nära samarbete mellan olika discipliner där barnen vårdas och behöver diskuteras i så kallade multidisciplinära konferenser där specialister inom barncancer, olika kirurgiska specialiteter, strålbehandling, patologi och röntgen närvarar. Familjer där ett barn drabbas av cancer behöver hjälp med krishantering samt stöd kring olika ekonomiska och praktiska frågor. Barn som drabbas av cancer har behov av långtidsuppföljning upp i vuxen ålder och ibland under hela vuxenlivet.


Teammedlemmar

Konsultsjuksköterska och kontaktperson

Ulrika Persson. Hanterar inledande information till familjer där ett barn drabbas av cancer samt håller i kontakt med förskola/skola och annan psykosocial uppföljning.
E-post till Ulrika Persson 
Telefon: 08-123 725 22

Barnonkologer Karolinska Solna

 • Fredrik Baecklund, Specialistläkare
 • Per Kogner, Professor
 • Karin Henning, barnonkolog
 • Trausti Oskarsson, barnonkolog
 • Pernilla Grillner, barnonkolog
 • Kleopatra Georgantzi, barnonkolog

Alla är diagnosansvariga för olika solida tumörer hos barn och sköter och koordinerar den onkologiska behandlingen. De är verksamma vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Barnkirurg

 • Jakob Stenman, Patientflödeschef. Barnurolog som bland annat opererar njurtumörer, blåshalstumörer och neuroblastom.

Verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Ögonläkare

 • Stefan Seregard, Professor

Hanterar lokalterapi vid retinoblastom och är verksam vid St Eriks ögonsjukhus.

Neuroradiologer, interventionister

 • Fabian Arnberg Sandor, neurointerventionist

Ger behandling med intraarteriell cytostatika till barn med retinoblastom och är verksam vid Neuroradiologiska sektionen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Strålbehandlingsläkare

 • Claes Mercke, Docent, Överläkare
 • Anna Embring, strålonkolog

Hanterar strålbehandling av barntumörer, inkluderande s.k. brachyterapi och MIBG-behandling. Verksam vid onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tumörortoped

 • Asle Hesla, Specialistläkare

Opererar barn med skelettsarkom och är verksam vid Sarkomcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Patientföreträdare

 • Namn under uppdatering