Team för Pediatrisk levertransplantation

Kontaktuppgifter

  • Carl Jorns, Överläkare, docent, Medicinsk enhet Transplantation F82, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
    E-post till Carl Jorns 
    Telfon: 08-123 800 00

Kort om diagnosgruppen

Organtransplantation är idag ett av de viktigaste behandlingsalternativen för barn med allvarlig leversjukdom. På Karolinska utförs pediatrisk levertransplantation inom ramen för Barntransplantationscentrum som tar emot patienter från hela landet. Pediatrisk organtransplantation är en utpräglat multidisciplinär uppgift med avgörande bidrag från ett stort antal olika specialiteter, funktioner och yrkeskategorier. Då antalet pediatriska organtransplantationer som utförs varje år i Sverige är litet så är centralisering av kompetens och nätverksbyggande väsentligt för att kunna uppnå fullgoda resultat och med tillräcklig säkerhet. Väl fungerande samverkan med barnens familjer och med ansvariga läkare på hemorten är av stor betydelse.

Expertteam för levertransplantation vid Karolinska

Karolinska utgör remissinstans för ca 2/3 av alla Sveriges barn med leversjukdom men tar även emot barn från Norden och Baltikum. Årligen remitteras totalt 100 allvarligt sjuka pediatriska leverpatienter till Karolinska varav omkring tio bedöms vara i behov av en levertransplantation. Sedan verksamheten startade 1984 har totalt 227 (1984 - 2020) levertransplantationer utförts på Karolinska till barn under 18 år varav 149 till patienter under 8 år. Resultaten vid pediatrisk levertransplantation på Karolinska är i allmänhet goda med en tre-års patientöverlevnad på mer än 90% (2016 – 2020).

Verksamheten är aktiv inom forskning och utveckling och har levererat ett stort antal publikationer och akademiska avhandlingar. Via "Nordic Liver Pediatric Transplant Group" (NPLTG) inom Scandiatransplant finns ett nära samarbete med andra skandinaviska pediatriska levertransplantationsenheter. Inom NPLTG hanteras samarbetsfrågor och gemensamma vetenskapliga studier rörande pediatrisk levertransplantation. Resultaten registreras i det gemensamma Nordiska Levertransplantationsregistret.

Mer information


Mer om pediatrisk levertransplantation

Leverförbundet på Facebook