Team för ovanliga blodsjukdomar

Kontaktuppgifter

Barn:

  • Sektionen för barnhematologi, immunologi och HCT vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
    Telefon: 08-123 814 77
  • Ansvarig specialist:
    Mikael Sundin, överläkare/docent 
    Peter Priftakis, överläkare 


Vuxna:

Kontakt hematologimottagningen, Solna

Kontakt hematologimottagningen, Huddinge

Team för Ovanliga blodsjukdomar är en del av det europeiska referensnätverket (ERN) EuroBloodNet

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

Välkommen till Karolinska för utredning och vård av blodsjukdomar!

Karolinska Universitetssjukhuset är Nordens största center för icke-malign och malign hematologi (godartade och elakartade blodsjukdomar) inklusive koagulationssjukdomar. Vi tillhandahåller vård för patienter i vår region, men även från andra svenska regioner och i vissa fall från andra länder. Vi tar också emot ett betydande antal patienter för second opinion och patienter som kommer på sk egenremiss.

Patientflödet för barn med blodsjukdomar, immunbrist och stamcellstransplantation har stor erfarenhet av icke-malign hematologi. Tack vare en särskild verksamhet för dessa sjukdomar som inrättades i slutet av 1970-talet har vi högt anseende som nationellt expertcenter och en relativt stor grupp av patienter med ovanliga blodsjukdomar. För maligna blodsjukdomar hos barn, vg se teamet för barncancer. Vi har välutvecklade vårdprogram, vilka är uppdaterade enligt internationella rekommendationer och dessutom kan vi använda ny teknologi, som helgenomsekvensering vid benmärgssviktsyndrom. Våra huvudintressen är hemoglobinopatier, benmärgssvikt, medfödd svår neutropeni och allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Vi har flera forskningsprojekt inom området och deltar i nationella och internationella kliniska studier och prövningar.

Hematologiskt centrum behandlar vuxna patienter och kännetecknas av sin goda vård och starka forskning. Flera forskningsprogram som myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut myeloisk leukemi (AML), granulocytbiologi och kronisk neutropeni, HSCT, samt vissa ovanliga lymfom håller hög internationell kvalitet, och vi är nationellt ledande inom mastocytosområdet. Vår kliniska verksamhet bygger på välutvecklade multiprofessioenlla team och nationella vårdprogram av internationell standard. Vi tillämpar moderna diagnostiska tekniker, tex "high-throughput directed sequencing" vid förvärvade elakartade blodsjukdomar. Vi har starka forskningsmiljöer för translationell forskning och ett brett program för nationella och internationella kliniska studier och prövningar.

Karolinskas verksamhet inom blodsjukdomar hos barn och vuxna har en lång tradition av åldersövergripande teamarbete/samarbete, särskilt inom den icke-maligna hematologin och lymfatiska maligniteter hos ungdomar och unga vuxna. Vårt JACIE-ackrediterade HSCT-program etablerades 1975 och omfattar både barn och vuxna patienter. Koagulationsmottagningarna för barn och vuxna har gemensamma lokaler och jourlinje.