Team för missbildningar i nedre urinvägarna och njurdysplasi

Kontaktuppgifter

Kontaktperson:

  • Magdalena Boije, koordinator/ sjuksköterska barn- och ungdom, Mottagningen för barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
    E-post till Magdalena Boije

Ansvariga specialister:

Team för missbildningar i nedre urinvägarna och njurdysplasi är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för eUROGEN

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare / remissförfarande

Remisser skickas till:

Barnuro/uroterapimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset. Solna Q B:23. 171 76 Stockholm.

Kort om diagnosgruppen

Urinvägarna bildas under fosterlivet mellan vecka 4-16. Medfödda avvikelser i form av felaktigt anlagda njurar med dåligt utvecklad njurvävnad (njurdysplasi), backflöde av urin från blåsa till njurar (vesikoureteral reflux) och/eller olika medfödda hinder i urinrör eller urinledare kan leda till njursvikt och blåsfunktionsstörningar. För en normal utveckling av njurar och urinvägar under fosterlivet krävs att det inte finns något som hindrar urinen att komma ut, vilket i förekommande fall kan leda till att urinvägarna ovanför hindret skadas. I de mest uttalade fallen, då ingen urin kan passera alls alternativt att njurarna inte producerar urin, minskar mängden fostervatten som i sin tur leder dålig lungutveckling. Om fostret inte är omgiven av fostervatten, överlever inte barnet efter födseln. Vid mindre uttalad form av njurdysplasi och/eller annan avvikelse i urinvägarna kan det växande barnet drabbas av fortskridande njurfunktionsnedsättning med risk för njursvikt. En viktig del av vården är utredning och behandling av ofta samtidigt förekommande blåsfunktionsstörning, som ger sig till känna i form av urininkontinens och blåstömningssvårigheter. Blåsfunktionsstörning är en riskfaktor för upprepade urinvägsinfektioner, som i sin tur kan skada njurarna ytterligare.

Många av de medfödda urinvägsavvikelserna upptäcks vid rutinundersökning under graviditeten, och de flesta av diagnoserna har god prognos. Ibland diagnosticeras inte avvikelsen förrän vid utredning av en urinvägsinfektion. Behandling sker oftast med läkemedel, bl a för att förebygga infektion, men ibland krävs också kirurgi. Teamarbetet kring barnet syftar till att med god vård optimera funktionen i urinvägarna, med syfte att upprätthålla njurarnas funktion och förbättra funktionen av urinblåsan. Teamet är också engagerat i vården av barnet vid njursvikt, dialys och njurtransplantation.

Mer information

Barnkirurgi - Kvinnors och barns hälsa, KI

eUROGEN-ERN