Team för sällsynta leversjukdomar

Vid Levercentrum på Karolinska utreds och behandlas barn och vuxna från hela landet med sällsynta leversjukdomar. Centret omfattar de kliniker på sjukhuset som arbetar med leversjukdomar för att på bästa sätt ta hand om dessa patienter.

För barnhepatologi finns idag ett multidisciplinärt team bestående av specialiserade läkare, barnsjuksköterskor, patientkoordinator, barnsköterskor, dietist, kurator och barnpsykolog, sammanlagt ca 20 personer. Inom ramen för Levercentrum Karolinska finns ett väletablerat nätverk för tätt samarbete med närliggande specialiteter såsom vuxenhepatologi, transplantationskirurgi, barnkirurgi, anestesi/IVA och infektionsmedicin, samt viktiga funktionsområden såsom laboratoriemedicin och röntgen/bild. Sedan ett par år tillbaka finns en väldefinierad och välfungerande gemensam verksamhet för strukturerad överföring av leversjuka patienter i sena tonåren till vuxenhepatologin.

Den vuxenhepatologiska verksamheten vid Karolinska är liksom den barnhepatologiska verksamheten sedan lång tid tillbaka remissinstans för ovanliga, avancerade och svårbehandlade leversjukdomar. Verksamheten är ensam i Sverige om att vara helt inriktad på bara leversjukdomar. Den vuxenhepatologiska enheten består för närvarande av 11 specialiserade specialister och ett antal läkare under specialistutbildning. I teamet ingår hepatologiskt inriktade öppenvårdssjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och dedikerade dietister. Utredning inför och uppföljning efter levertransplantation ingår i rikssjukvårdsansvaret för denna verksamhet.


Teammedlemmar

Samtliga medlemmar är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Barnhepatologi

Specialistläkare:

Björn Fischler, Henrik Arnell, Thomas Casswall, Antal Nemeth, Eva Beijer, Gandom Kharrazi, Silvia Malenicka och Afrodite Psaros-Einberg

Patientkoordinator:

Ann Seidel

Specialistsjuksköterskor:

Lena Hallberg

Dietist:

Helene Niskanen

Kurator:

Maja Oksanen

Psykolog:

Maria Wikström

Barnkirurgi

Specialistläkare:

Jan Svensson, Markus Almström och Jan Rutqvist

Vuxenhepatologi

Specialistläkare:

Karouk Said, Per Stål, Staffan Wahlin, Antti Oksanen, Anna Abrahamsson, Soo Aleman, Mattias Lissing, Ammar Barakat, Rupesh Rajani och Andrea Lindfors

Specialistsjuksköterskor:

Gordana Grujcicm, Margaret Bojarlind, Malin Grass Gransell, Angela Lingemark, Maria Wallin, Christina Prior och Lena Gref

Kurator:

Anna Larsson

Dietist:

Catarina Lindqvist

Transplantationskirurgi

Specialistläkare:

Gunnar Söderdahl, Bo-Göran Ericzon, Henrik Gjertsen, Greg Nowak, Carl Jorns, Antonio Romano och Rafal Dlugosz

Patientkoordinator:

Sandra Sjölander