Team för sällsynta kärlanomalier

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

  • Madeleine Blomberg, underköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
    Telefon: 08-123 743 95 

Ansvarig specialist

  • Nader Ghaffarpour, Bitr överläkare, barnkirurg

Teamet för kärlanomalier och ärftliga aortasjukdomarär en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för VaSCern

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.  

För vårdgivare / remissförfarande: 

Remiss skickas elektroniskt via Take Care: 

S Kranio-och käkkir Mott,
Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation 

Remiss skickas via post eller fax: 

Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Kärlmissbildningar
Gävlegatan 55 Solna, NA2:04
171 76 Stockholm 

fax 08-123 725 05 

Mer om teamet

Kort om diagnosen

Klassifikationen av kärlanomalier baseras på sjukdomarnas biologiska bakgrund och det förväntade kliniska förloppet. Grovt indelas kärlanomalier i två huvudgrupper; kärltumörer och kärlmissbildningar. Till skillnad från kärltumörer som likt andra tumörer är konsekvensen av en felaktig cellökning är kärlmissbildningar strukturella fel eller medfödda störningar i kärlens formbildning (morfogenes). Missbildningen finns från början men kan ge symtom senare i livet då individen växer, får hormonella förändringar så som vid pubertet eller graviditet, samt vid trauma och infektion.

Val av behandling av kärlanomalier övervägs noggrant och ofta krävs en kombination av medicinskt, kirurgiskt, interventionellt och paramedicinskt omhändertagande. Behandlingar varierar beroende på symtom och diagnos och kan gälla allt från att upprätthålla vitalfunktioner, att underlätta tal- eller gångförmåga till att förbättra den psykosociala situationen. Remisser från hela Sverige, men också från flera andra länder, kommer till Karolinska universitetssjukhuset med önskemål om bedömning och åtgärd avseende patienter med sällsynta kärlanomalier. Teamet gör en initial bedömning och upprättar en utrednings- och behandlingsplan.

Mer om kärlmissbildningar

 

Mer information