Team för cystisk fibros

Kontaktuppgifter

  • Barnmottagning, sjuksköterskeexpedition telefon: 08-123 803 59
  • Vuxenmottagning, sjuksköterskeexpedition telefon: 08-123 814 44

Team för cystisk fibros är en del av det europeiska referensnätverket (ERN) för ERN-LUNG

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

Kort om diagnosen

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som orsakas av en förändrad slemproduktion. Tjockt slem produceras som riskerar att täppa till vissa organ. Lungorna är särskilt utsatta, vilket leder till andningssvårigheter. Det tjocka slemmet vid CF innebär också att bakterier lättare fastnar i luftvägarna och orsakar infektioner som kan orsaka kronisk hosta och pipande andning. Med tiden kan infektionerna leda till permanenta lungskador inklusive bildandet av ärrvävnad (fibros) och cystor i lungorna. Slem kan också blockera magtarmkanalen och bukspottkörteln, vilket resulterar i matsmältningsproblem och svårighet att tillgodogöra sig maten. Cystisk fibros har en stor variation i svårighetsgrad och symtom. Sjukdomen orsakas av mutationer i CFTR-genen och man räknar med att det årligen föds 20 barn med diagnosen i Sverige.

Mer information

Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser
Orphanet (engelska)

Riksförbundet Cystisk fibros