Patientsamverkan

CSD jobbar aktivt med patientsamverkan både nationellt och regionalt

Genom samarbete med Riksförbundet för sällsynta diagnoser och dess regionala nätverk för regionen, får vi ökad kunskap kring patienters och närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål. 
Därmed kan vi öka kunskap kring och förbättra omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser